Analýza teplotních poměrů v elektronickém boxu

Hlavní řešitel
doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D., Ing. Martin Mačák, Ph.D.
Popis

2021/2022
Analýzy teplotních profilů v FXU jednotce Biomission modulu satelitu. Designová fáze, pod zadanými okrajovými podmínkami. Model respektuje solární, kosmické a pozemské záření. Tranzientní analýzy vytápění a chlazení komponent vodních čerpadel a doplňkové elektroniky (raspberry pi, aj.)