Obnovitelné zdroje, akumulátory, elektromobilita, technologie a materiály pro elektrotechniku

Obnovitelné zdroje, akumulátory, elektromobilita, technologie a materiály pro elektrotechniku

Ústav elektrotechnologie

Patříme k české špičce ve výzkumu a vývoji v oblasti ukládání elektrické energie pomocí akumulátorů (li-ion, sodno-iontové akumulátory nebo články lithium-síra). S ukládáním elektrické energie úzce souvisí problematika obnovitelných zdrojů, elektromobility a recyklace, také těmito tématy se na Ústavu elektrotechnologie zabýváme. Kromě výše zmíněných oblastí u nás také najdete technologie 3D tisku, modelování a simulací spolu s výzkumem dielektrických a izolačních materiálů pro energetiku a elektrotechniku.