Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Na Ústavu elektrotechnologie najdete excelentní výzkum v oblasti elektrochemických zdrojů (akumulátorů), ať se jedná o olověné akumulátory, technologii lithium-ion nebo aktuálně vyvíjené typy jako lithium-síra a sodno-iontové akumulátory. V této oblasti lze Ústav elektrotechnologie považovat za vedoucí české pracoviště.

Další významnou oblastí výzkumu a vývoje jsou obnovitelné zdroje, především fotovoltaické systémy, kde probíhá nejen základní, ale také aplikovaný výzkum zaměřený na analýzu poruch fotovoltaických panelů a jejich příčin.

Důležitou výzkumnou oblastí jsou také dielektrické a izolační materiály pro elektrotechniku a energetiku spolu s propojovacími strukturami a deskami plošných spojů (DPS).

Podstatnou součástí všech výše zmíněných oblastí jsou simulace a modelování spojené s 3D tiskem. V současné době je obtížné, v jistých oblastech prakticky nemožné vést výzkum bez použití simulačních metod. Například simulace tepelného proudění uvnitř akumulátoru při různých stupních zátěže.

Elektrochemické zdroje energie – akumulátory

Činnost skupiny je zaměřena především na excelentní výzkum a vývoj v oblasti elektrochemických zdrojů energie se zaměřením na olověné, lithium-iontové, sodno-iontové akumulátory, spolu se systémy lithium-síra a palivovými články.

Simulace a 3D modelování

Činnost skupiny je zaměřena především na úzkou spolupráci s firmami, kde často řeší problematické úlohy vycházející ze skutečných provozních či výrobních potřeb.

Fotovoltaické články a moduly

Činnost skupiny je zaměřena jak na základní výzkum a vývoj tak i na spolupráci s průmyslem v oblasti fotovoltaických článků, modulů a panelů.