Nabídka studijních programů

Výběr programů

Náš ústav garantuje výuku několika studijních programů. O jaké se jedná, a více informací o nich se dozvíte níže. Stačí si vybrat…

Mikroelektronika a technologie (Bc.)

Naučte se používat elektronické obvody a materiály pro praxi...

Elektrotechnická výroba a management (Ing.)

Naučte se, jak se věci vyrábějí a staňte se odborníky na výrobu...

Mikroelektronika a technologie (Ph.D.)

Staňte se experty na elektronické obvody a technologie...

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty

Víte, že...

Všechny základní teoretické poznatky si vždy sami ověříte praktickým měřením v laboratoři?
V rámci zpracování závěrečných bakalářských a magisterských prací si můžete vymyslet vlastní téma, které souvisí s vašimi zájmy a koníčky?
Součástí výuky jsou i exkurze, na kterých se dozvíte něco z praxe?
Součástí našeho ústavu je akreditovaná laboratoř pro měření a diagnostiku fotovoltaických panelů?
Součástí výuky je práce na rastrovacím elektronovém mikroskopu?
V rámci bakalářské anebo diplomové práce si můžete vytvořit vlastní přístroj, 3D tiskárnu, baterii a jiné zajímavé věci, které souvisí s vašimi zájmy a koníčky?