Konference a soutěže

Chcete se zúčastnit konference pořádané Ústavem elektrotechnologie? Napište nám!

Nekonvenční Zdroje Elektrické Energie

Datum konání
24. 6. – 26. 6. 2024
Místo konání
Hatě u Znojma
Popis

NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE (NZEE), kterou spolupořádají Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), Vysokého učení technického v Brně (VUT Brno) a Česká elektrotechnická společnost (ČES). Prezentujte svoji práci, výrobky a nápady na uznávané akci s dlouholetou tradicí kterou pořádá největší česká technická univerzita. 

Zaměření konference:

  • Obnovitelné zdroje, fotovoltaické systémy

  • Elektromobilita, elektrické dopravní prostředky

  • Baterie, akumulátory, ukládání energie

  • Recyklace, bezpečnost, ekologie 

  • Výzkum a vývoj v oblasti krátkodobého i dlouhodobého uskladnění energie

  • Zkušebnictví, schvalovací řízení, normalizace, legislativa

  • Prezentace výrobců a dovozců zdrojů elektrické energie, stejně jako přístrojů a zařízení úzce spjatých s touto problematikou.

  • ….a jiné

Kontakty

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@vutbr.cz

Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 21th]

Datum konání
25. 8. – 28. 8. 2024
Místo konání
Brno, Technická 10
Popis

The conference will discuss primarily the following topics:

-New materials, procedures and applications, primarily for lithium–ion batteries with aprotic electrolytes
-Theory of electrochemical reactions and processes related primarily to lithium–ion batteries
-Methods of the investigations of these materials
-Materials designed for classical batteries and their properties
-Application of ionic liquids
-Replacement of lithium in batteries by sodium or other metals
-Photoelectrochemical processes
-Special cases of corrosion
-Technological applications of new batteries with respect to large-scale systems in transportation and  energy storage
-Special electrochemical technologies.

The conference will be prepared in cooperation with the International Society of Electrochemistry (ISE) and the Electrochemical Society (ECS).

The Conference language will be English.

Kontakty

Assoc. Prof. Marie Sedlaříková
Department of Electrotechnology
Faculty of Electrical Engineering and Communications
Technická 10, 616 00 Brno
Czech Republic

e-mail: sedlara@seznam.cz
Tel: +420 776 279 055
Fax: +420 541 146 147