Konference a soutěže

Chcete se zúčastnit konference pořádané Ústavem elektrotechnologie? Napište nám!

42. Nekonvenční Zdroje Elektrické Energie

Datum konání
23. 6. – 25. 6. 2021
Místo konání
Moravský Krumlov
Popis

42. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
pořádané ve dnech 23.6. – 25.6.2021 v hotelu Hotel Ryšavý poblíž Moravského Krumlova.

V rámci konání konference vyjdou speciální čísla partnerských recenzovaných časopisů Electroscope, Elektrorevue, Energetika a TZB-Info ve kterých budou publikovány vybrané příspěvky a další informace z konání konference.

Nejhodnotnější příspěvky budou publikovány v časopise Journal of Energy Storage, vedeném v databázi WoS.

Termín pro podání přihlášky je do 30. 4. 2021

Konference je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum v oblastech ukládání energie, baterie (akumulátory), obnovitelné zdroje, elektromobilitu, výrobu elektrické energie a další technologicky související oblasti.

Jsou vítány všechny Vaše příspěvky na výše uvedená, případně příbuzná témata.

Kontakty

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@feec.vutbr.cz

Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 21th]

Datum konání
6. 9. – 9. 9. 2020
Místo konání
Brno, Technická 10
Popis

The conference will discuss primarily the following topics:

-New materials, procedures and applications, primarily for lithium–ion batteries with aprotic electrolytes
-Theory of electrochemical reactions and processes related primarily to lithium–ion batteries
-Methods of the investigations of these materials
-Materials designed for classical batteries and their properties
-Application of ionic liquids
-Replacement of lithium in batteries by sodium or other metals
-Photoelectrochemical processes
-Special cases of corrosion
-Technological applications of new batteries with respect to large-scale systems in transportation and  energy storage
-Special electrochemical technologies.

The conference will be prepared in cooperation with the International Society of Electrochemistry (ISE) and the Electrochemical Society (ECS).

The Conference language will be English.

Kontakty

Assoc. Prof. Marie Sedlaříková
Department of Electrotechnology
Faculty of Electrical Engineering and Communications
Technická 10, 616 00 Brno
Czech Republic

e-mail: sedlara@feec.vutbr.cz
Tel: +420 776 279 055
Fax: +420 541 146 147