Výukové laboratoře ústavu elektrotechnologie

laboratore

Výuka probíhá v moderních a špičkově vybavených laboratořích v našem fakultním kampusu. Podívejte se, na čem studenti pracují nejen v rámci odborných cvičení, ale také při zpracovávání závěrečných (bakalářských a magisterských) prací.

Laboratoř propojovacích a montážních struktur DPS

Studenti si v rámci jednotlivých pracoviště projdou celý proces výroby propojovací struktury desky plošných spojů (DPS). Vyzkouší se různé technologie, poznají jejich přednosti i omezení. Laboratoře jsou rozděleny do 3 části:

Laboratoř povrchové montáže a plošných spojů
V laboratořích je možné zjišťovat spolehlivost pájených spojů, provádět analýzů defektů z oblasti osazených i neosazených DPS včetně přípravy mikrovýbrusů  pozorování na optickém mikroskopu.

Laboratoř pájení
V laboratoři se zabýváme spolehlivostí pájených spojů, testováním pájitelnosti povrchových úprav DPS i součástek v ochranné atmosféře.

Laboratoř fotoprocesů
V laboratořích fotoprocesů probíhá testování a zkoušky vodivých struktur na ohebných materiálech, zkoušky fotolitografických technik pro speciální aplikace.

Laboratoř návrhových systémů a simulací

Výuková laboratoř návrhových systémů a simulací umožňuje studentům seznámit se s moderními návrhovými systémy pro design plošných spojů a s tím související dokumentace pro reálnou výrobu. Dále je laboratoř určena pro výuku 3D modelování, kde jsou studenti seznámeni s principy základního a pokročilého parametrického modelování a technické dokumentace, s možností získání certifikátu SolidWorks. V pokročilých kurzech pak studenti navážou na výše uvedené dovednosti a získávají znalosti z oblasti moderních metod počítačové simulace. Jedná se o ucelené simulace na 3D modelech elektrických zařízení, které zahrnují elektrické a magnetické pole, teplotní a mechanické děje a to jak v stacionární, tak časové oblasti. Studenti tak získají praktické zkušenosti s moderními metodami návrhu elektrotechnických zařízení včetně jejich optimalizace.

Laboratoře obnovitelných zdrojů energie

Laboratoře jsou zaměřeny na obnovitelné zdroje energie a využívání energie produkované těmito zdroji. Laboratoře zahrnují pracoviště zaměřená nejen na všechny druhy obnovitelných zdrojů - slunce, vítr, voda, geotermální energie - ale také na různé způsoby ukládání energie. Mezi způsoby akumulace energie, které si student v laboratoři vyzkouší, patří nejen klasický akumulátor, ale také ukládání energie pomocí superkondenzátoru, setrvačníku a ukládání energie změnou skupenství. Studenti se v laboratoři naučí porozumět obnovitelným zdrojům energie, akumulaci energie a pochopí, jaké jsou charakteristické výhody a nevýhody jednotlivých systémů.

Laboratoře elektrotechnických materiálů a diagnostiky

Studenti v laboratořích získávají znalosti o různých materiálech používaných v elektrotechnice a energetice. Laboratoře obsahují pracoviště zaměřená na poznání všech základních elektrotechnických materiálových vlastností. Studenti se naučí analyzovat chování materiálů v elektrickém a magnetickém poli. Naučí se rozlišovat jednotlivé skupiny elektrotechnických materiálů např. dielektrické a izolační materiály, polovodičové, odporové a magnetické materiály, poznají jejich strukturu, složení a klíčové vlastnosti. Kromě materiálů se studenti seznámí i s různými jevy, které se uplatňují v elektrotechnice např. termoelektrický jev a jiné teplotně nebo frekvenčně závislé jevy.  

 

A mnoho dalších...

Výzkumné laboratoře

 

Pojďte studovat elektrotechnologii!

Vyberte si svůj program