Doktorský program Mikroelektronika a technologie

Elektrotechnologie

Doktorské studium Vám otevírá bránu do světa vědy a poznání. Čeká Vás nejen studium, ale i publikování ve vědeckých časopisech a vystupování na konferencích. Ocitnete se na té straně, která své znalosti již předává dál, a budete učit své mladší kolegy na cvičeních a v laboratořích.

A pokud budete úspěšní, tak na konci svého studia a po obhájení disertační práce uslyšíte:  „Doctorandi clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sint, cum laude superatis, nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus. Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.“

A budete se moci honosit titulem Ph.D.

Víte, že...

Publikace ve vědeckých časopisech jsou více ceněné než vystoupení na konferencích?
Doktorandi mohou pracovat na zařízení v rámci centra CVVOZE?
Každý dokotorand absolvuje plně hrazenou zahraniční stáž?
Podporujeme doktorandy ve výjezdech na zahraniční stáže?

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty