Fotovoltaický polygon, laboratoř elektromobility

Fotovoltaický polygon nabízí možnost si vyzkoušet několik typů střešní montáže montážních konstrukcí jako základu fotovoltaického systému. Po správném stavebním připevnění dvou a více modulů, jejich propojením do stringu, lze měřit multimetry základní elektrické vlastnosti vzniklého stringu - napětí naprázdno nebo proud nakrátko a tím ověřit základní funkčnost. Při použití speciálního provozního měřicího přístroje lze sledovat a měřit průběh voltampérové charakteristiky, včetně velikosti špičkového výkonu a sledovat například vliv tvrdého nebo měkčího zastínění. Druhá část je připravena pro odpojování DC kabelového vedení, pro základní požární ochranu objektu. Navazuje další panelová zapojovací část DC a AC rozvaděče, včetně jistících a ochranných zařízení podle českých, evropských nebo světových norem až po síťový nebo hybridní střídač s baterií. Správné zapojení je zkoušejícím následně přezkušováno poruchovou simulací a studenti musí správně identifikovat důvod a uzel nefukčnosti. U hybridního střídače se ověřuje bilanční analýza vnitřního uzlu – baterie a její SOC, sítě a fotovoltaického zdroje.

Polygon elektromobility umožňuje navrhnout, zapojit a ověřit funkčnost AC dobíjecí stanici, včetně softwarové podpory, nastavení a základních jistících a ochranných přístrojů. Bezchybná funkčnost je ověřována vyvolanými poruchovými stavy zapojení nebo HW nebo SW nastavením řadiče.

Hlavní činnosti

Fotovoltaický polygon je zařazen do výuky předmětu Projektování fotovoltaických elektráren (XPC-PFV), který je nabízen jako volitelný všeobecný předmět studentům osmi bakalářských programů a sedmi magisterských programů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Tento předmět je též nabízen jako svobodný předmět studentům ostatních fakult Vysokého technického učení v Brně. Dále se studenti s tímto polygonem seznámí v předmětech zaměřených na alternativní a obnovitelné zdroje studijních programů BPC-MET, MPC-EVM a programu pro studenty přijíždějící v rámci zahraničních stáží Erasmus plus. Doposud se výuka a přednášky z oboru fotovoltaiky a elektromobility výhradně soustředila výlučně na teorii, v některém případě na počítačové simulace, nejvíce na úzce zaměřené experimenty.

Polygon elektromobility bude využíván v nově připravovaném předmětu Infrastructure for Electric Vehicles. Otevřením nové učebny se studentům v řádném nebo dálkovém studiu otevírá možnost seznámit se i s aplikačními oborovými možnostmi.

 • Praktické seznámení s komponenty fotovoltaických elektráren a jejich střešní konstrukcí.
 • Ověřování teoretických znalostí na fotovoltaickém polygonu.
 • Praktické seznámení s komponenty použité pro infrastrukturu využívanou v dnešní elektromobilitě.
 • Ověřování teoretických znalostí na polygonu elektromobility.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Fotovoltaický polygon
 • Cvičná střešní konstrukce
 • Montážní prvky fotovoltaického střešního systému
 • Fotovoltaický on-grid střídač
 • Fotovoltaický hybridní on-grid střídač
 • AC rozvaděč
 • DC rozvaděč
 • Polygon elektromobility
Odpovědná osoba