Jaký byl 42. (COVIDový) ročník konference NZEE?

Určitě Vás zajímá, jak proběhl letošní, 42. ročník tradiční konference Nekonvenční zdroje elektrické energie (NZEE). Letošní ročník konference, stejně tak jako ten předcházející, byl ovlivněn aktuálním děním souvisejícím s pandemií koronaviru COVID19. V obavách o osud letošního ročníku konference byl tradiční květnový termín přesunut na druhou polovinu měsíce června s nadějí v příznivý vývoj situace. Díky skutečně zlepšující se pandemické situaci a souvisejícímu rozvolňování, byl dne 23.6., za dodržení všech bezpečnostních opatření, slavnostně zahájen již 42. ročník konference NZEE.


Jaký že tento ročník tedy byl? Tento ročník lze, s trochou nadsázky, popsat jedním
slovem – radost. Na všech účastnících bylo možné pozorovat radost z opětovného setkání s přáteli a profesními kolegy. V tomto přátelském a družném duchu se nesla i celá konference.

Účastníci se mohli dozvědět mnoho zajímavostí a novinek především z oblastí fotovoltaiky, elektromobility a energetiky. Nemalá část příspěvků se věnovala velmi aktuálnímu tématu ukládání elektrické energie spojené s obnovitelnými zdroji energie. Na konferenci se také objevila celá řada příspěvků věnovaných aktuální legislativní opoře pro zavádění a provozování obnovitelných zdrojů a uložišť elektrické energie.

Odborný program konference byl, jako již tradičně, rozšířen o doprovodný program a zajímavou exkurzi. Exkurze tentokrát přenesla účastníky zpět do období let 1935-37, do období překotného budování aktivní obranné linie před vzrůstajícím nebezpečím nacistického Německa.

Rádi bychom poděkovali již tradičnímu generálnímu partnerovi konference, společnosti ČEPS. Spolčenost ČEPS, výhradní provozovatel přenosové soustavy v České republice na konferenci představila zajímavý projekt BAART. Projekt je zaměřen na testovaní velkokapacitního 2,8 MWh bateriového úložiště v reálných podmínkách přenosové soustavy.

Organizační výbor konference by tímto rád poděkoval všem účastníkům a partnerům za vyjádřenou podporu a za to, že i v této nelehké době zůstali s námi, děkujme!
Již nyní se můžete těšit na 43. ročník konference, který se Vám bude opět snažit nabídnout inspirativní obsah v podnětné a příjemné atmosféře.

www.nzee.cz