Laboratoř elektrodových materiálů I

Laboratoř slouží ke studiu fyzikálních a elektrochemických vlastností elektrodových materiálů pro elektrochemické zdroje proudu.

V této laboratoři probíhá praktické testování lithno-iontových, post-lithno iontových a alkalických akumulátorů, testování cyklické životnosti, zátěžové a kapacitní zkoušky.

Analyzovány jsou možnosti praktického využití pro portabilní zařízení, jako jsou počítače, tablety a telefony a dále pro možnosti využití k pohonu vozidel.

Hlavní činnosti

 • Testování akumulátorů
 • Zátěžové zkoušky
 • Kapacitní zkoušky
 • Příprava materiálů

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Multikanálový potenciostat VPM 3 fy Biologic -16 nezávislých kanálů, vč. impedanční spektroskopie + 2x2A a 1x5A booster
 • Cyklovač akumulátorů 5 V/40 A
 • Kulový mlýny FRITSCH pro homogenizaci práškových hmot
 • Planetový mlýn FRITSCH pro zmenšení velikosti částic či pro syntézy nových materiálů
 • Válcové míchače (rolery) Stuart SRT6, SRT9
 • Ruční hydraulický lis s možností ohřevu lisovacích desek – 300°C a řízeným přítlakem
 • Plynový chromatograf Chrom 5
 • Vakuová pec CLASIC
 • Technické plyny: dusík, kyslík, vodík, argon, CO2 
Odpovědná osoba