Laboratoř elektrodových materiálů II

Laboratoř slouží pro přípravu a manipulaci s látkami, vyžadujícími přísně inertní a suchou atmosféru!

Hlavní činnosti

  • Laboratoř slouží pro výzkum a měření materiálů elektrochemických zdrojů proudu. Jedná se především o Li-Ion, Ni-Cd a Ni-MH baterie, superkondenzátory a aprotické polymerní gelové elektrolyty pro lithium-polymerové akumulátory a elektrochromní prvky. Výzkum je zaměřen na vývoj nových materiálů a optimalizaci parametrů jednotlivých částí těchto systémů.
  • Pomocí elektrochemických metod, jako jsou např. cyklická voltametrie a frekvenční analýza jsou v těchto systémech studovány základní děje, které popisují chování  těchto materiálů za podmínek, napodobujících podmínky v reálné baterii. Materiály citlivé na vzdušnou vlhkost jsou připravovány a měřeny v rukavicových boxech s ochrannou argonovou atmosférou.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Pětikanálový potenciostat  VSP fy Biologic, vč. impedanční spektroskopie
  • Rukavicový box MBraun LABmaster s argonovou atmosférou
  • Rukavicový box Jacomex s integrovanou sušárnou a chladničkou s argonovou atmosférou
  • Spektrofotometr Heλios
  • Mikrováhy EQCM
Odpovědná osoba