Laboratoř elektrodových materiálů III

Laboratoř slouží k přípravě polymerních gelových elektrolytů vytvrzovaných tepelnou a UV polymerací. Jsou zde studovány nové výrobní postupy a procesy, např. temperování a žíhání vzorků v trubkové peci s řízenou atmosférou, dále depozice tenkých vrstev elektrochemickými metodami pro elektrochromní skla a elektrodové hmoty. V této laboratoři jsou připravovány elektrodové hmoty pro lithno-iontové a alkalické akumulátory.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Digestoř, aparatura na destilaci a deionizaci vody
  • Laboratorní sušárny Venticell
  • Trubková pec CLASSIC s řízenou atmosférou
  • Ultrazvuková lázeň Kraintek
  • Sada laboratorních vah 
  • Magnetické míchačky s ohřevem Heidolph
Odpovědná osoba