Materiály pro elektrotechniku: vodiče a dielektrika

Hlavní výzkumné činnosti

Skupina se zabývá návrhy materiálů a zejména pak jejich charakterizací pro využití v elektrotechnických aplikacích. Jedná se především o elektrodové a elektrokatalytické materiály pro elektrochemické zdroje energie. Kromě materiálů pro elektrochemické zdroje skupina řeší výzkum dielektrických a izolačních materiálů pro elektrotechniku. Díky špičkovému vybavení je možné získat komplexní informace o materiálových vlastnostech zkoumané látky.

Projekty/Průmyslové zakázky