Model chování baterie

Hlavní řešitel
Ing. Martin Mačák, Ph.D., doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
Popis

Z dodaných dat získaných experimentálním měřením zadavatele na konkrétním typu článku sestavit prvotní model chování baterie a zhodnotit jeho využitelnost pro články jiné nominální kapacity.