Simulace a 3D modelování

Hlavní výzkumné činnosti

  • Máme k dispozici pracoviště věnované aditivní výrobě v oblasti plastů (3D tiskárny typu ultimaker) a pracoviště 3D skenování.
  • Věnujeme se 3D modelování v prostředí SolidWorks, kde jsme schopni naše studenty (případně externí zájemce) certifikovat.
  • Máme bohaté zkušenosti z oblasti modelování proudění kapalin a plynů, ať do atmosférického tlaku nebo do tlaků blížících se vakuu.
  • Jsme schopni analyzovat proudění a přestup tepla v různých strukturách a elektronických zařízeních. Můžeme simulovat reálné i fiktivní podmínky provozu, ohřívání a chladnutí těles v čase. Vliv teplotního pole na délkovou roztažnost materiálů. Vliv různých mechanických namáhaní v sestavě modelu (tlak, síla, krut, posuvy,…).
  • Samozřejmostí jsou výpočty z oblasti nízkofrekvenčních elektrických a magnetických polí.

Projekty/Průmyslové zakázky

Model chování baterie

Rok zahájení
2023
Hlavní řešitel
Ing. Martin Mačák, Ph.D., doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.