Thermal analysis of IOSLAB

Hlavní řešitel
Ing. Martin Mačák, Ph.D., doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
Popis

Analýzy teplotních profilů v rideru IOSLAB, designová fáze, pod zadanými okrajovými podmínkami. Model respektuje solární, kosmické a pozemské záření. Vliv nízkých a vysokých teplot okolí. Temperování experimentu pomocí Peltieova článku.