Thermal analysis of SLAVIA satellite part_1, 2 a 3

Hlavní řešitel
doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D., Ing. Martin Mačák, Ph.D.
Popis

2022/2023
Analýzy teplotních profilů satelitu SLAVIA, designová fáze, pod zadanými okrajovými podmínkami. Model respektuje solární, kosmické a pozemské záření.