Vývoj systému pro zkoušení svarů vysokopevných ocelí metodou akustické emise

Hlavní řešitel
Ing. Zimáková Jana, Ph.D.; Ing. Bayer Robert; doc. Ing. Binar Tomáš, Ph.D.; Ing. Čech Ondřej, Ph.D.
Popis

Cílem projektu je vytvoření systému kontroly procesu a kvality svařování vysokopevných ocelí, který přinese benefit v oblasti úspory času a zvýšení kvality svaru, pomocí akustické emise.