Výzkumné práce související s optimálním návrhem přestupu tepla a prouděním kapaliny v solárním systému

Hlavní řešitel
doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
Popis

Tranzientní modely ohřevu a chladnutí kapaliny v solárním systému. Optimalizace proudících kanálů v solárním systému a optimální návrh délky proudícího kanálu s ohledem na turbulentní proudění.