Výzkumné práce související s optimálním návrhem teplotních poměrů v rozváděči

Hlavní řešitel
doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
Popis

Model stávajícího stavu teplotních poměrů v rozváděči elektrické energie pro spřádací stroje a následná optimalizace rozmístění komponent (frekvenční měniče, baterie, aj.)