Vznik Českého bateriového klastru

V červnu tohoto roku vznikl tzv. Český bateriový klastr který sdružuje zástupce firem, univerzit a institucí jejichž činnost se dotýká oblasti baterií a ukládání energie. Cílem klastru je především rozvoj nových technologií, spolupráce v jednotlivých oblastech výroby a použití baterií. 

Předsedou a zakladatelem Českého bateriové klastru je vědeckovýzkumný pracovník Ústavu elektrotechnologie
doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D., rádi bychom touto cestou doc. Kazdovi pogratulovali a popřáli mnoho úspěchů v jeho práci!

Tisková zpráva ke stažení zde tiskova_zprava.pdf