Akreditovaná Zkušební laboratoř PVLab Brno

Akreditovaná Zkušební laboratoř CVVOZE oddělení PVLab Brno nabízí měření elektrických vlastností a detekci vad fotovoltaických panelů následujícími metodami:

  • Měření účinnosti a výkonových charakteristik FV panelů a článků. Akreditovaná
    zkouška fotovoltaické voltampérové charakteristiky
     (ČSN EN 60904-1, ed.2)
  • Měření účinnosti a výkonových charakteristik FV panelů za reálných klimatických podmínek
  • Lokalizace vad FV panelů a článků metodou elektroluminisence
  • Diagnostika vad FV panelů termokamerou EasIR-9 a solárním analyzátorem Prova 210 přímo na elektrárně
  • Analýza příčin poškození a zničení FV panelů

Pracoviště vzniklo v rámci Centra Výzkumu a Využití Obnovitelných Zdrojů Energie (CVVOZE) při Vysokém učení technickém v Brně.

Hlavní činnosti

Laboratoř disponuje slunečním simulátorem švýcarské firmy PASAN. Jedná se o tester PASAN Sun Sim 3C nejvyšší třídy A+/A+/A+ dle normy IEC 60904-9 (nehomogenita záření <1%, dlouhodobá nestabilita záření <1%, spektrum záření ≤ 12,5%). Tento tester pomocí krátkého světelného impulzu definované délky, intenzity a spektra proměří celou voltampérovou charakteristiku fotovoltaického panelu.

V naší laboratoři si můžete prověřit, zda má Váš fotovoltaický panel deklarované parametry, případně zjistit co by mohlo být příčinou jeho nedostatečného výkonu.

Testování fotovoltaických panelů probíhá při standartních podmínkách definovaných normou (výkonová hustota slunečního záření 1000W∙mˉ², spektrum záření AM 1.5, teplota 25˚C).

Majitelé a investoři si nyní mohou ověřit a zkontrolovat funkčnost svých fotovoltaických panelů v laboratoři, jejíž výsledky mohou být podkladem pro reklamační řízení jak s výrobci, tak dodavateli dané technologie. Výsledky těchto zkoušek mají mezinárodní platnost dle mezinárodních norem..

Více informací najdete na http://www.pvlab.cz 

Odpovědná osoba