Fotovoltaické články a moduly

Hlavní výzkumné činnosti

  • Hlavní zaměření této výzkumné aktivity se týká výzkumu technologií výroby anorganických a organických solárních článků a vývoje diagnostických metod s cílem dosažení zlepšení jejich vlastností. Primární výzkum je zaměřen na vývoj a výzkum perovskitových fotovoltaických článků.
  • Aplikační výzkum je zaměřen na eliminování degradačních vlivů na fotovoltaické moduly.  Příkladem může být výzkum vlivu vysokého elektrického potenciálu na degradaci fotovoltaických modulů.  Diagnostická část spočívá v rozvíjení luminiscenčních diagnostických metod k analyzování článků a modulů v akreditované laboratoří PV Lab. Hlavním cílem je dosažení celkové vyšší konverzní účinnosti přeměny sluneční energie na energii elektrickou.