Laboratoř fotovoltaická

Laboratoř je plně vybavená pro testování solárních článků. Pracuje se zde s různými diagnostickými metodami na odhalování defektů v solárních článcích v různých fázích výrobního procesu. Výzkum je zaměřen jak na solární články, tak na panely. Testuje se zde tedy zejména teplotní, světelná a elektrická degradace. Tato laboratoř je hlavně využívána pro vědeckou činnost studentů doktorského studia.


Hlavní metody testování jsou: metoda LBIC, měření V-A charakteristik, metoda elektroluminiscence, fotoluminiscence, měření mikroplazem, teplotní degradace.

Odpovědná osoba