Laboratoř obnovitelných zdrojů

Laboratoř sloužící k laboratorní výuce předmětů Obnovitelné zdroje energie a Alternativní zdroje energie, které jsou volitelnými předměty magisterského studia na FEKT VUT v Brně. Nyní je studentům k dispozici více jak 15 laboratorních úloh sestavovaných dle požadavků předmětů se zaměřením na fotovoltaické a elektrochemické zdroje elektrického proudu.

Součástí laboratoře je i venkovní terasa s možností ověřování fotovoltaických systémů v reálných podmínkách provozu a temná komora umožňující detekci elektroluminiscence výkonových fotovoltaických panelů. Tato laboratoř je také využívána k vypracování bakalářských a diplomových prací.

Hlavní činnosti

Pomocí měření metodou elektroluminisence lze identifikovat defekty FV panelů, které pouhým pohledem nebo jinými měřícími metodami nezjistíme. Měření vychází z reciproční funkce solárního článku, kdy při připojení k elektrickému zdroji dochází ke světelné emisi. Defekty nevyzařují žádné nebo slabé záření a jsou na snímcích jasně zřetelné.

Měření se provádí v temné komoře. Panel je snímán vědeckou kamerou G2-3200.

Tato kamera se vyznačuje parametry :

  • Vysoká citlivost se špičkovou kvantovou účinností přes 80%
  • Nejnižší možný čtecí šum limitovaný pouze vlastním CCD čipem
  • Vysoký dynamický rozsah s 16 bitovou digitalizací a lineární odezva
  • Efektivní a precizně regulované chlazení


Kamera podporuje vysoce citlivé, nizko-šumové Full-Frame CCD detektory Kodak. Pokročilá analogová elektronika zaručuje velice nízký čtecí šum. Efektivní dvoustupňové chlazení s Peltierovými články udržuje čip hluboce zmrazený, aby byl minimalizován tepelný šum.

Odpovědná osoba