Média

Ústav elektrotechnologie patří mezi českou špičku v oblasti elektrochemických zdrojů – akumulátorů a ukládání energie ale i v oblasti fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů energie. Naši odborníci se věnují nejen výzkumu již zavedených technologií jako lithium-iontové akumulátory, palivové články apod. ale především primárnímu výzkumu nových typů akumulátorů tzv. post lithium systémů, mezi které patří akumulátory lithium-síra a sodno-iontové akumulátory. V souvislosti s touto problematikou často poskytujeme expertní vyjádření do veřejných médií. Zde naleznete seznam vybraných vystoupení výzkumníků z Ústavu elektrotechnologie.