Mezinárodní konference ABAF 21.

21st International Conference
Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 21]

September 6th - 9th, 2020
Brno University of Technology
Antonínská 1, Brno
Czech Republic

Termín a čas konání
Místo konání
Brno, Česká republika